Pozyskiwanie funduszy unijnych

Pozyskiwanie funduszy unijnych (http://www.strategor.pl/) dla osób, bądź też podmiotów, które nie miały wcześniej doświadczenia z dotacjami może okazać się przysłowiowym rzucaniem się z motyką na słońce. Nie jest to zadanie proste, nie każdy jest więc w stanie jemu podołać. Pamiętać musimy bowiem o tym, że konieczne jest tu nie tylko spełnienie szeregu restrykcyjnie sprawdzanych warunków i wymogów formalnych, ale także wykazanie się wymaganą wiedzą od strony merytorycznej w związku z planowaną inwestycją, która ma zostać sfinansowana chociażby po części z funduszy unijnych.

Formalności do spełnienia

Pozyskiwanie funduszy unijnych dla osób, bądź też podmiotów, które nie miały wcześniej doświadczenia z dotacjami może okazać się przysłowiowym rzucaniem się z motyką na słońce
Autor zdjęcia: homethods

Rozważając samodzielne ubieganie się o dotacje pamiętać musimy o tym, by bardzo szczegółowo i wnikliwie zapoznać się z regulaminem na podstawie którego przyznawane jest wsparcie. Trzeba także zwracać uwagę na wszystkie podpisy i oświadczenia, zdarzyć może się bowiem tak, że z pozoru rzecz całkowicie nieistotna, jak chociażby brak podpisu na jednej ze stron wniosku, przekreślą szansę wnioskodawcy na skuteczne pozyskanie dofinansowania. Nie we wszystkich przypadkach jest bowiem możliwość dokonania poprawek i złożenie wyjaśnień. Wiele zależy tu od procedur i warunków konkursu. Warto więc mieć to na względzie.